ประกาศนียบัตรท่านที่ร่วมนำเสนอ และโปสเตอร์การประชุม

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6

29 เมษายน
2566

ท่านสามารถโหลดประกาศนียบัตร เฉพาะท่านที่นำเสนอบทความได้ที่นี่ 
/uploads/content/files/Certificate%20NCTAECT2023%20-2.pdf

โปสเตอร์จัดงาน